Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

Over de kunstenaar

Nienke is masterstudent biologie aan de Universiteit Wageningen en daarnaast een dag per week actief als educator voor de Leidse Hortus. Zij zet zich enthousiast in voor met name het project 'Natuur om de hoek', een natuurclub voor kinderen in Leiden Noord. Daarnaast is zij tekenaar. Voor de Hortus ontwikkelde zij een serie kleurige ‘planteniconen’ voor educatieve doeleinden; heldere, herkenbare afbeeldingen om de planten te markeren. De iconen worden ingezet voor plattegronden, bordjes enzovoorts. Bovendien ontwikkelde zij een educatief bordspel dat de spelers uitdaagt na te denken over voedselzekerheid.

Nienkes werk is in de tuin zichtbaar in de vorm van kleurige markering van een route langs 10 planten, en prijkt op de bijbehorende plattegrond. Momenteel is zij gestart met het ontwikkelen van een serie ‘planteniconen’ van algemene onkruidjes, in het kader van een citizen science project over onkruid en invasieve planten. Nienke haar werk is ook te zien op Instagram @nienkebeest.

titel

Over de Joke 't Hart Prijs

Inzendingen kunnen gedaan worden door botanische tuinen die aangesloten zijn bij de NVBT; dat zijn er momenteel 26. Zij kunnen een of meer kunstenaars voordragen van wie het werk iets zegt over de verbinding van natuur en kunst. Het werk moet in een botanische tuin (NVBT-lid) te zien/horen/bewonderen zijn, in dit geval in het jaar 2019. 
Kanshebbende werken verbeelden/verklinken de (on)zichtbare wereld van planten, hebben educatieve waarde, oftewel dragen bij aan de vergroting van de kennis over planten bij de bezoekers aan de tuinen, zijn verrassend en speels.

De Joke ’t Hart prijs bestaat in 2019 uit een geldbedrag van € 500,- voor de kunstenaar, en een wisselbokaal voor de tuin.

Naar nieuws overzicht