Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

IUCN NL fungeert als platform voor de Nederlandse IUCN-lidorganisaties, waaronder veel natuur- en milieuorganisaties, maar ook wetenschappelijke instituten en de Nederlandse overheid. Directeur Coenraad Krijger van IUCN NL: “Ik heet onze nieuwe leden van harte welkom bij de IUCN-koepel en kijk uit naar de uitwisseling die dit kan opleveren met onze andere lidorganisaties. Met ons groeiende aantal Nederlandse lidorganisaties vormen wij een krachtige stem ten behoeve van de natuur.”

De andere nieuwe leden zijn: ACT Europe, Black Jaguar Foundation en Commonland

Over IUCN

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.400 overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en ruim 15.000 experts. IUCN is de wereldwijde autoriteit op het gebied van de status van de natuur en de benodigde beschermingsmaatregelen. Het internationale hoofdkantoor van IUCN is gevestigd in Gland, Zwitserland.

Meer informatie: www.iucn.nl

Naar nieuws overzicht