NVBT & SNP

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen

De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT) is een koepelorganisatie en telt 24 tuinen verspreid over heel Nederland. Samen zien wij het als onze missie om een bijdrage  te leveren aan het behoud van biodiversiteit van  planten in het kader van een duurzame wereld.

Om deze missie te realiseren committeren de leden zich aan NVBT criteria over het beheer van de plantencollecties en de wijze waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud, tentoonstelling en/of onderwijs.

Documenten:
Statuten
Huishoudelijk reglement en criteria
Beleidsplan 2010 – 2015

Stichting Nationale Plantencollectie

SNPDe NVBT is nauw verbonden met de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP). De SNP coördineert de wetenschappelijk gedocumenteerde plantencollecties in diverse tuinen en bewaakt de kwaliteit van deze collecties.

Van de 24 NVBT tuinen herbergen er 15 één of meerdere SNP collecties. Daarnaast zijn er 5 tuinen die wel SNP collecties hebben maar (nog) geen NVBT lid zijn.
Alle voor het publiek toegankelijke tuinen zijn in deze website opgenomen. Voor meer informatie en de NP collecties, zie SNP.

Planten voor de Toekomst

de hortusAmsterd-VictoriaMet het project Planten voor de Toekomst werken wij als botanische tuinen gezamenlijk aan een eigentijdse publieksprogrammering. Dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen wij, in samenwerking met Waag Society, onze plantencollecties met elkaar verbinden en op een innovatieve wijze delen met u, het publiek. Dit project is gestart in 2013 en gezamenlijk wordt gewerkt aan een ‘Jaar van de Botanische Tuinen’ in 2017.

Nationale Postcodeloterij Waag