Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

Om deze missie te realiseren committeren de leden zich aan NVBT criteria over het beheer van de plantencollecties en de wijze waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, natuurbehoud, tentoonstelling en/of onderwijs. Dat is de reden dat er in de tuinen bordjes staan met de Latijnse en Nederlandse namen. De tuinen weten precies wat er in de collectie zit, en zijn in zin ook echt groene musea met een groene en groeiende collectie. De tuinen wisselen zaden uit met elkaar zodat een plantensoort niet beperkt hoeft te blijven tot een botanische tuin en de kans op voortbestaan van soorten wordt vergroot. 

Botanische tuinen