Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

Levende plantencollecties zoals beheerd in botanische tuinen en arboreta zijn onmisbaar voor onderzoek, natuurbehoud, onderwijs en publieksvoorlichting en vormen een belangrijk groen cultuurgoed. De SNP, formeel opgericht in 1988, is op papier nog een jongeling te noemen, maar de plantencollecties waarover haar zorg zich uitstrekt zijn veel ouder, evenals de organisaties die het beheer over deze collecties voeren. Zo bestaat de Hortus botancus Leiden al sinds 1590 en beheert Paleis Het Loo Citrus collecties die ouder zijn dan 300 jaar!

Terug