Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

'Tuin als Lab' heeft als doel om de bezoekers van de tuinen zich te laten verwonderen over wat planten allemaal kunnen. Planten communiceren met elkaar en hun omgeving, ze reageren op prikkels en dreigingen van buitenaf, en ze doen in het algemeen veel meer dan wij als mensen kunnen waarnemen. 'Tuin als Lab' maakt dit inzichtelijk. Met een handzame Do It Yourself kit kunnen mensen aan de slag om kleine proefopstellingen te maken en zo zichtbaar te maken wat normaal gesproken onzichtbaar blijft voor mensen. 

titel

Tuin als Lab in de botanische tuinen van Nederland

Kunst en wetenschap in het kader van verwondering over planten

Vanaf 14 september tot en met 31 oktober presenteren de 25 botanische tuinen van Nederland een nieuwe do it yourself project: Tuin als Lab. Bezoekers kunnen zelf proefjes doen om te zien hoe planten communiceren, bewegen, reageren en überhaupt veel meer doen dan met onze zintuigen is waar te nemen. Tijdens het project reist een pop-up-kas langs de tuinen. Tuin als Lab gecompleteerd door vijf jonge kunstenaars die in opdracht werken hebben gemaakt die de verwondering bij bezoekers over plantencommunicatie zal opwekken.

Do it Yourself

In samenwerking met Waag Society ontwikkelden de tuinen tien instructables. Hiermee kunnen bezoekers zelf bekijken hoe planten reageren op licht, hoe de samenstelling van de aarde hun groei beïnvloedt, of hoe de vorm van een zaadje iets vertelt over de manier waarop de plant zijn zaad verspreidt. Iedereen kan meedoen, en er is weinig tot niks voor nodig om de proefjes uit te voeren. De instructables zijn te krijgen in elke botanische tuin, en zijn te downloaden op www.botanischetuinen.nl/tuinalslab/

POP-UP Kas

Vanaf 14 september tot en met eind oktober maakt een pop-up kas een tour langs de tuinen. Deze portable constructie is te zien in Leiden, Delft, Arnhem, Wageningen, Rotterdam en Alkmaar. In de kas kunnen bezoekers de Do-it-yourself-proefjes doen, en zijn er verschillende extra proeven die bezoekers kennis laten maken met de bijzondere wereld van planten. Kijk voor het reisschema op botanischetuinen.nl/tuinalslab.  

Vijf kunstwerken on tour

Tijdens Tuin als Lab exposeren vijf jonge kunstenaars van de Koninklijke academie voor beeldende kunsten in Den Haag (KabK). Zij hebben communicatie bij als uitgangpunt genomen om vijf werken te maken die de verbeelding zullen prikkelen . Tolstoj wordt voorgelezen aan verschillende soorten planten, er zijn micro robotinsecten, een zwaartekrachttuin en een uitkijktorenstoel en het is zelfs mogelijk om te zien hoe een plant zich voelt. Bezoekers van de Tuin als Lab krijgen een gratis catalogus bij een bezoek aan de tuinen.

Terug