Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

Roze-roomwit en GROOT

Vanaf juni laat deze, voor ons land, grootbloemige orchidee zich zien, vaak in groepen, een gevolg van een zich vertakkende wortelstok met uitlopers. Wespenorchis, de Nederlandse naam van het geslacht, klopt: bestuiving vindt plaats door plooivleugelwespen, die op de soms tot alcohol vergiste nectar afkomen.

De slanke grijsgroene en spitse bladeren hebben een wat golvende rand en zijn overlangs geplooid. De binnenste 2 bloembladen zijn roze-roomwit. Moeraswespenorchis houdt van open, zonnige milieus die vochtig tot nat, matig voedselarm, weinig of niet bemest, kalkhoudend en iets humushoudend zijn.

Veel te zien in jonge, natte duinvalleien, soms in: grasland; afgravingen (leemputten en kleiputten); opgespoten grond; kalkrijke moerassen en langs vennen of in vochtige heide waar vroeger kalkrijk materiaal is aangebracht of gemorst. Het is een Europese soort.

Details

 • Genus:
 • Epipactis
 • Omschrijving:
 • overige kruidachtige planten, 20 tot 65 cm. Met een kruipende, zich vertakkende wortelstok met uitlopers. De jonge scheuten zijn vaak paars aangelopen. De 4 tot 8 grijsgroene bladeren zijn langwerpig eirond, hebben vaak een wat golvende rand, zijn spits en overlangs geplooid.
 • Verspreiding:
 • Midden- en West-Azië, Noordwest-Afrika en Europa, behalve in het uiterste noorden en zuiden
 • Leefgebied:
 • Zeeduinen, grasland, bermen, voormalige zandplaten in afgedamde zeearmen, afgravingen, opgespoten grond, moerassen, waterkanten en heide.
 • Winterhardheid:
 • Kouder dan -20 °C
 • Bloemkleur:
 • wit, roze, bruin  
 • Notities bloemen:
 • Bloemtros met overhangende bloemen. De buitenste drie bloembladen zijn bruinig en 1-1.2 cm lang. De binnenste 2 bloembladen zijn wit en korter. De bloemlip is 1-1.2 cm lang en is rondachtig, aan de rand golvend, gekarteld, wit of roze geaderd en heeft bij de voet een eigele vlek.
 • Vruchtperiode:
 • -

Thema's

 • Is een kroonjuweel in de Hortus Haren.
 • De Nederlandse naam ‘wespenorchis’ laat zich verklaren doordat bestuiving alleen door plooivleugelwespen plaatsvindt. Palustris betekent ‘het moeras bewonend’.
Verpreidingskaart
Naar zoekresultaten