Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen

De idyllische landschapstuin is opgezet naar de inzichten van pioniers van de Nederlandse natuurbescherming Jac. P. Thijsse en Victor Westhoff en laat verschillende half-natuurlijke, door de mens en natuur gevormde plantengemeenschappen zien. Veel van deze half-natuur is bedreigd en ook de daar voorkomende soorten. In Nijmegen zijn deze Rode Lijst soorten terug te vinden in hun natuurlijke vegetatie. Daarnaast is er in de landschapstuin en een nagebouwde alpenrots waar alpiene en inheemse flora gedijen. In het voorjaar wordt de tuin bont gekleurd door de vroegbloeiende stinzenflora tussen de oude bomen. 
 

titel
titel
Naar tuinen overzicht